ÖLÇME
VE
FİZİBİLİTE
PROJE
VE
TASARIM
PROJE
TAKİP
EKİPMAN
VE
ÜRÜN
TEMİNİ
MONTAJ
VE
DEVREYE
ALMA

KONTROL
VE
İZLEME

Online Alışveriş

Ürünlerimiz

Uygulamalarmız

Galeri

Çözümlerimiz

Güne, doğadaki tüm canlıların ihtiyaçlarını karşılamak için, gün boyunca yeryüzüne gereğinden çok miktarda ışık verir. İşte Güneş Enerji Sistemleri, bu fazla enerjiyi kontrol etmekte kullanılan ve bu enerjiyi kullanılabilir hale getiren sistemlerdir. Hergün gelişen bu teknoloji, küresel enerji talebinin 1/1000'i kadarından daha azını üretmekteydi. Bugün ise üretilen miktar 1/1000'in çok üzerindedir. Ve sürekli olarak gelişmektedir.

Birçok kişi, uzayda bulunan uyduların, çatıların ve hesap makinelerinin üstünde bulunan, fotovoltaik hücre veya güneş panelleri de denilen cihazlara aşikardır. Bu hücreler bilgisayar çiplerinde de bulunan yarı iletken malzemelerden yapılır. Güneş ışığı hücrelere ulaştığında elektronları atomlarından ayırır. Elektronlar hücre boyunca akarak elektik üretirler. Üretilen bu elektrik toplanarak bir evirici yardımıyla şehir şebekesi ile uyumlu hale getirilir. Daha sonra üretilen bu elektrik istenilirse ihtiyaçlar için kullanlır, istenilirse de tüketim fazlası olarak şebekeye satılr. 


Güneş enerjisinden elektrik üretmenin başka yöntemleri de vardır. Bu üretim tekniklerinden biri, uzun kanallı U şeklindeki aynaların odak noktasına borular yerleştirilmiştir. Boruların içerisinde devir daim eden yağ, odaklanmış güneş ışınları ile ısıtılır.  Isı, daha sonra elektrik üreten buhar türbinini dndürmek için su kaynatmada kullanılır. Bu sistem, binlerce kişiye elektrik sağlamada kullanılan kömür ve nükleer güç tesislerindeki yöntemle aynı biçimdedir.

Bir diğer yöntem, bir binanın güneşli tarafna yerleştirilen büyük camlar, güneş ışığın tabandaki ve duvarlardaki ıs emici malzemelere yollar. Bu yüzeyler geceleyin binayı sıcak tutmak için ısıyı serbest bırakır. 

Benzer bir şekilde, bir çatı üzerindeki emici plakalar eve sıcak su sağlayan borulardaki sıvıyı ısıtır. 

Sonuç olarak Solar Enerji kirlilik ve gürültüden uzak bitmez tükenmez bir enerji kaynağıdır. Aynı zamanda bu teknoloji çok yönlüdür. Örneğin, güneşr hücreleri dünya yörüngesindeki uydulara, şehirlerdeki binalara, fabrikalara, çiftliklere, araçlara ve hatta en ıssız yerlerdeki kulübelere kolaylıkla enerji üretir.