ÖLÇME
VE
FİZİBİLİTE
PROJE
VE
TASARIM
PROJE
TAKİP
EKİPMAN
VE
ÜRÜN
TEMİNİ
MONTAJ
VE
DEVREYE
ALMA

KONTROL
VE
İZLEME

Online Alışveriş

Ürünlerimiz

Uygulamalarımız

Galeri

Çözümlerimiz

DÜNYADA SOLAR SİSTEMLER


Şekilde kurulu Global PV Sistemlerin dağılımı görülmektedir. Gelişmiş olan ülkeler dünyadaki mevcut kurulu gücün neredeyse tamamına sahiptir. Bu yaklaşık olarak 100.000 MW elektrik enerjisi demektir. Ülkemizde ise tahmini 5MW olduğu düşünülürse Dünyadaki mevcut kurulu sistemlerin 0.0005% ine tekabül etmektedir.


Şekilde Avrupadaki güneş ışınım değerleri görülmektedir. Ülkemiz Avrupanın en çok güneş alan ülkesidir. Dünyada en çok PV tesislerine sahip olan Almanya'nın nerdeyse iki katı güneşlenme ortalamasına sahiptir. Fakat PV tesisleri bakımından Almanya'nın 1/20.000 büyüklüğüne sahiptir.