ÖLÇME
VE
FİZİBİLİTE
PROJE
VE
TASARIM
PROJE
TAKİP
EKİPMAN
VE
ÜRÜN
TEMİNİ
MONTAJ
VE
DEVREYE
ALMA

KONTROL
VE
İZLEME

Online Alışveriş

Ürünlerimiz

Uygulamalarımız

Galeri

Çözümlerimiz

ÇÖZÜMLERİMİZ

ÖLÇME VE FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI:

Kurulmasını hedeflediğiniz güneş enerjili sistemin gelecekte size ne tür getirileri olacağı, avantajları, sistem sürekliliği, coğrafi koşullara bağlı olarak teknik ve ekonomik verimliliği hakkında bilgi verir. Fizibilite çalışmaları sistemin ekonomik ve teknik altyapı öngörülerini, bulunan coğrafyada yerel yönetimlerin konuya karşı tutumlarını, mevzuatların güncel durumlarını, basit olarak kurulması avantajlı olan sistemler hakkında bilgileri, sistem kurulumundan önce yapılması gereken ekonomik ve teknik önerileri içerir. Bu kaynak sistem kurulumu aşamasında izlenilmesi gereken iş planını oluşturmaktadır. Bir solar proje çalışması için yapılması gereken en önemli iş basamağıdır.

PROJELENDİRME ÇALIŞMALARI:

Fizibilite çalışmaları sonucunda ortaya çıkan ve kurulması istenilen solar sistemin detaylı teknik projelendirilmesinin yapılması işini kapsamaktadır. Proje, kullanılacak teknik ekipman, kurulum yöntemi, bağlantı şemaları, detaylı sistem çizimleri ve kurulum işlemini kapsamaktadır.

RESMİ İŞLEMLER:

Güneş enerji santralleri için gerekli izinlerin alınması, gerekli belgelerin düzenlenmesi ve resmi kurumlar ile ilgili işlemlerin takibi konularını kapsamaktadır.

EKİPMAN VE ÜRÜN TEMİNİ:

Güneş enerji projelerinde kullanılmak üzere fiyat/performans oranı yüksek ürün ve ekipmanların temini konusunu kapsamaktadır.

SİSTEMİ DEVREYE ALMA İŞLEMLERİ:

Kurulması taahhüt edilen güneş enerji sistemlerinin zamanında ve en doğru şekilde çalışır hale getirilerek devreye alınması ve teslim edilmesi konularını içermektedir.