ÖLÇME
VE
FİZİBİLİTE
PROJE
VE
TASARIM
PROJE
TAKİP
EKİPMAN
VE
ÜRÜN
TEMİNİ
MONTAJ
VE
DEVREYE
ALMA

KONTROL
VE
İZLEME

Online Alışveriş

Ürünlerimiz

Uygulamalarımız

Galeri

Çözümlerimiz

NEDEN SOLAR SİSTEMLER?

Dünyanın mevcut elektrik arzının çoğunluğu kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtlardan elde edilmektedir. Bu geleneksel enerji kaynaklarında sürekli yükselen fiyatlar, bu kaynaklara sahip olan ülkelerin ithalat ve ihracatı elinde bulundurması ve bu kaynaklara sahip olmayan ülkelerin güvenlik endişeleri insanları yeni arayışlara itmiştir. Ayrıca fosil atıklardan dolayı dünyanın ekolojik dengesinin bozulması bu arayışlara katalizör olmuştur. Özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler güneş, biyokütle, jeotermal, hidroelektrik ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretilmesine çok büyük destek vermektedirler. Sınırlı bir kaynağa sahip olan fosil yakıtlar kurulum, işletim ve üretim maliyeti bakımından oldukça pahalı olup sürekli maliyeti yükselecektir.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerji kurulum aşamasından sonra işletim ve üretim maliyeti neredeyse yok denecek kadar azdır. Kaynağının sınırsız olmasından dolayı uzun yıllar boyunca sabit maliyetli ve kesintisiz bir enerji kaynağı olacaktır.

Güneş enerjisinden elektrik üretme en hızlı büyüyen yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olarak ön plana çıkmıştır. Güneş enerjisinden elektrik üretiminin diğer üretim formlarına göre çok büyük avantajları vardır. 

Bu avantajları şu şekilde sıralayabiliriz:

1--Güneş insan yaşam alanlarının tamamında mevcuttur. Diğer yenilenebilir enerji kaynakları ise sadece belirli bölgelerde bulunmaktadır.

2--Uygun büyüklükte yapılandırılmış sistem güneş ışığı miktarı ve zamanlaması değişkenlik gösterdiği halde uzun vadeli ve sabit fiyatla elektrik üretir ve son derece güvenlidir.

3--Güneş enerjisi üretim tesisleri üretim ve ulaşım altyapısı için gerekli yatırımları azaltır ve müşteri yerinde montaj yapılabilir.

4--Doğal afetlerden etkilenme olasılığı diğer enerji üreten kaynaklara göre daha düşüktür.

5--Kullanılması durumunda güneş yörüngesi izleyicileri dışında hareketli, aşınan parçalara sahip değildir. Dolayısıyla işletme maliyeti neredeyse sıfırdır.

6--Bir güneş sisteminin üretim kapasitesi ve büyüklüğü kurulu güneş modülleri sayısının bir fonksiyonu olduğu için, güneş enerjisi teknolojisi uygulamaları kolayca ve çok yönlü olarak ölçeklenebilmektedir.

7--Yenilenebilir enerji sistemleri ile üretilen elektriğe devlet farklı fiyatlar uygulamakta ve en yüksek fiyatı güneş sistemlerinden üretilen elektriğe ödemektedir. 

Şu anda uygulanan fiyatlar aşağıda verilmiştir.

a--Güneş enerjisine dayalı tesisler         13,3 cent/$

b--Biyokütle enerjisine dayalı tesisler     13,3 cent/$

c--Jeotermal enerjisine dayalı tesisler    10,5 cent/$

d--Rüzgar enerjisine dayalı tesisler          7,3 cent/$

e--Hidroelektrik üretim tesisi                    7,3 cent/$